Medische keuringen voor piloten, professioneel & snel geregeld

Klasse 1

Herkeuring voor beroepsvliegers met een ATPL of CPL brevet
Heeft u vragen?

Klasse 1 Herkeuring voor beroepsvliegers met een ATPL of CPL brevet

Medische keuring - Klasse 1
Deze keuring wordt gedaan volgens de eisen van de EASA onder toezicht van ILenT en is voor beroepspiloten en beroepspiloten in opleiding. Het is een jaarlijkse keuringen boven de 60 jaar halfjaarlijks. De keurende arts (AME) zal samen met u een medische vragenlijst doornemen. Welke onderzoeken er gedaan zullen worden kunt u vinden in het schema op uw oude medical. Afhankelijk van uw medische geschiedenis is mogelijk ook extra onderzoek nodig. Is dat reeds bekend dan is er bij Restricties (Limitations) een SIC op uw medical gezet en heeft u toen dat gebeurde een brief gehad met aanwijzing wat er extra gedaan moet worden. Het is verstandig die extra onderzoeken vooraf te laten uitvoeren zodat op de keuringsdag alles in eens afgehandeld kan worden. Mocht u daar vragen over hebben stel die dan tijdig aan de keuringsarts. De basiskeuring bestaat uit een bloedonderzoek, een urine onderzoek, een visusonderzoek en een algemeen lichamelijk onderzoek.

NB Piloten met een oogrefractie van -3 of meer, moeten periodiek (zie onder NEXT op uw medical) een uitgebreid oogonderzoek laten doen bij een van onze optometristen.

De optometristen
Medical4Pilots werkt samen met 2 optometristen.

George de Jong Optiek,
Miranda Hinke, optometrist
Jan van Galenstraat 84-86
1065 CD Amsterdam
+3120-6122246

Schmidt Optiek Gelderlandplein
Alice Lim, optometrist
A.J. Ernststraat 569
1082 LD Amsterdam
+3120-6442108

Onze partners

links